اخذ برگ سبز در زمان خرید ( تاریخ درج : ٠٦ مهر ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی 

با سلام ،

    بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند: بر اساس بخشنامه دریافتی از مجمع امور صنفی تولیدی باستناد ابلاغیه مدیریت بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور در خصوص اخذ کپی برگ سبز در زمان خرید از عمده فروشان و مراکزتوزیع کالاهای خارجی در راستای تداوم مبارزه با پدیده قاچاق کالا ، تقاضا دارد صنوف وابسته در این مورد خاص دقت نظر لازم را مبذول فرمائید. 

 

                                       و من ا... التوفیق

                                                                                                                             رئیس اتحادیه حسن قاسمی