آدرس شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ( تاریخ درج : ٠۱ شهریور ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین

 


با سلام

       بدینوسیله آدرس و مشخصات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در خصوص توان تأمین صندوقهای مکانیزه فروشPOS  را به شرح زیر به آگاهی  می رساند .

آدرس : تهران- خیابان استاد مطهری- شماره 153

 

تلفن : 88500670                                         دور نگار : 88742139

 

صندوق پستی : 1171-15745 

                                       و من ا... التوفیق

                                                                                                                              رئیس اتحادیه حسن قاسمی