قانون مالیات بر ارزش افزوده ( تاریخ درج : ٠۱ شهریور ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین

 

 

 با سلام ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     احتراماً، عین نامه شماره 6910 /25 ب مورخه 22/5/90 مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات

 

 

 

 

 

 فنی تهران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده را جهت اطلاع و بهره برداری لازم به آگاهی می رساند .

 

 

                                                  و من ا... التوفیق

                                                                                                                                       رئیس اتحادیه حسن قاسمی