بسمه تعالی

 


 با سلام،

       بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند : بر اساس ابلاغ سازمان محترم بازرگانی استان تهران ، برگزاری همایش توسط شرکت بازرگان صنعت (IGP) با ادعای اینکه مسئولین بلندپایه اصناف در همایش فوق شرکت می نمایند غیر قانونی بوده و فاقد هر گونه مجوز لازم می باشد.

    علیهذا تقاضا دارد از حضور در چنین سمینارها و همایش های بدون مجوز جداً خودداری نمائید .  

 

                                                     و من ا... التوفیق

                                                                                                                                           رئیس اتحادیه حسن قاسمی