خودداری از عرضه کالاهای قاچاق ( تاریخ درج : ۱۵ مرداد ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی

 با سلام

      بدینوسیله به آگاهی اعضاء محترم صنف سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند که بر اساس ابلاغیه سازمان بازرگانی استان تهران ، هر گونه عرضه کالای قاچاق در واحد های صنفی ممنوع می باشد .

      مقتضی است با عنایت به مصوبه مذکور از فروش کالاهای قاچاق خودداری فرمائید .

 

             و من ا... التوفیق

                                                                          رئیس اتحادیه حسن قاسمی