بسمه تعالی

 


با سلام

         بدینوسیله به اطلاع اعضاء صنف کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند براساس نامه ارسالی از مدیریت واحد بازرسی ونظارت اصناف تهران ، لازم است واحد های صنفی که دارای پروانه کسب از اتحادیه می باشند یا مدارکی دال بر پرونده در دست اقدام دارند، پروانه کسب خود را در محل مناسبی در واحد صنفی که قابل رؤیت برای بازرسین و همچنین مشتریان خود باشد نصب نمایند و یا مدارک مثبته دال بر تشکیل پرونده در دست اقدام اتحادیه را به بازرسین ارائه نمایند .                                              

 

                                                    و من ا... التوفیق

                                                                                             رئیس اتحادیه حسن قاسمی