تمدید مهلت زمان مالیات بر ارزش افزده ( تاریخ درج : ٠۵ مرداد ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

   


   با سلام و احترام به آگاهی آندسته از اعضاء اتحادیه که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند ، مهلت تسلیم اظهار نامه ها در این خصوص بر اساس نامه شماره 5769/25 ب مورخه 90/5/1تا تاریخ 90/5/15 تمدید گردیده است .

                                                     و من ا... التوفیق

                                           رئیس اتحادیه حسن قاسمی