بسمه تعالی


با سلام

         بدینوسیله به آگاهی اعضاء محترم صنف سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند که بر اساس ابلاغ سازمان بازرگانی استان تهران وسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال جاری کما کان ممنوع می باشد . بدیهی  است با واحد هایی که بدون هماهنگی با سازمان های ذیربط نسبت به افزایش قیمت اقدام نمایند برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت .

      فلذاتوجه همکاران محترم را به رعایت مصوبه های فوق جلب ودرخواست همکاری                 دارد .                                                                                         

                                                                                                                                                      و من ا... التوفیق

رئیس اتحادیه حسن قاسمی