اعلام تغییر آدرس اتحادیه ( تاریخ درج : ۲٣ اردیبهشت ۱٣۹٧ )

بسمه تعالی

اطلاعیه

اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکرین از تاریخ

96/12/27 به آدرس خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان مطهری ، بعد از خیابان

سربداران ، جنب بانک قوامین ، پلاک 472 ،طبقه 3 ، واحد 11 نقل مکان نموده

است .

شماره های تماس اتحادیه : 88906766- 88914350 - فاکس : 88807916