انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت شادروان حاج سید علی مدنی( ریاست اسبق اتحادیه

کلیشه و لیتوگراف ) چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به

باور می نشیند ، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز

تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید.

هیئت مدیره اتحادیه کلیشه و لیتوگراف این ضایعه اسفناک را به

خانواده محترم ایشان و خانواده بزرگ صنعت چاپ تسلیت عرض  

می  نماید .