آندسته از اعضاء محترم صنف که تمایل دارند از خدمات (( گروه مشاورین

اندیشه رخشان )) در زمینه های امور مالی ، مالیاتی و بیمه استفاده نمایند ،

در اسرع وقت با دفتر اتحادیه تماس حاصل فرمایند . شماره تماس های دفتر

اتحادیه  : 77522252-77536355-77536128