اطلاع رسانی بابت ثبت نام بیمه تکمیلی ( تاریخ درج : ۲۱ مرداد ۱٣۹٦ )

بسمه تعالی

 

قابل توجه متقاضیان محترم استفاده از بیمه درمان تکمیلی :

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت تکمیل ثبت نام و تحو یل مدارک می توانید

از روز سه شنبه 96/5/17 لغایت سه شنبه 96/5/31 هر روز ساعت 9 صبح

الی 2بعداز ظهربا در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر اتحادیه مراجعه فرمایید.