( تاریخ درج : ۱٧ تیر ۱٣۹٦ )

 

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام

خبر درگذشت ( حاج حسن قاسمی ) "رئیس سابق اتحادیه کلیشه و

لیتوگراف " چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند ،

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست.

خداوند قرین رحمتش فرماید .

این واقعه دردناک را به خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنیم و از درگاه

خداوند متعال برایشان صبر مسألت داریم .

                                                   هیئت مدیره اتحادیه کلیشه و لیتوگراف