بخشنامه در خصوص قاچاق کالا ( تاریخ درج : ٠٣ خرداد ۱٣۹٦ )

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه

بدینوسیله اطلاعیه معاونت محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی

تهران بزرگ را جهت آگاهی به استحضار می رساند .

                                                                                             و من ا... التوفیق

                                                                                      رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی