دستمزد مبنای کسر حق بیمه 96 ( تاریخ درج : ٠۴ اردیبهشت ۱٣۹٦ )

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم صنف

باسلام

بدینوسیله دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1396 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در

خصوص افزایش حداقل دستمزد سنواتی سال 96 به شرخ ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی