بخشنامه وزارت کار در مورد حقوق و دستمزد سال 96 ( تاریخ درج : ۲٧ فروردین ۱٣۹٦ )

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

با سلام

بدینوسیله بخشنامه وزارت کار در مورد حقوق و دستمزد کارگران در سال 96 به شرح

ذیل به اطلاع می رساند.

 

                                                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                                         رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی