بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

با سلام

 دعوت نامه شرکت پدید پردازش ، نماینده رسمی کونیکا مینو لتا ژاپن در ایران

، برای بازدید از بیست و سومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی 5-8 دی ماه

.1395 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران غرفه 62 ، سالن 38 به

شرح ذیل به اطلاع می رساند.