تقسیط بدهی مالیاتی ( تاریخ درج : ۲٦ آبان ۱٣۹۵ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه

با سلام

  بدینوسیله نامه مربوط به واگذاری اختیارات قانونی در خصوص تقسیط بدهی

مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش به رییس و مدیران کل امور مالیاتی

شهر و استان تهران به شرح ذیل به اطلاع می رساند.