جزوه حاوی نکات کاربردی مالیات مشاغل ( تاریخ درج : ۲٦ آبان ۱٣۹۵ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

با سلام

  ارسال جزوه حاوی نکات کاربردی در خصوص مالیات مشاغل مندرج در قانون

  مـالیـات های مستقیم بصـورت خـلاصـه و قـابـل استـفاده بحضـورتان ارسال

   می گردد.

                                                     و من ا... التوفیق

                                                          رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی