بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  احتراماً، نامه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر برگزاری

دهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست توسط شرکت سهامی

نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان در شهر اصفهان بر پا می شود به

اطلاع میرساند .

                                                                                              و من ا... التوفیق

                                                                                     رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی