بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

باسلام

  احتراماً، پیرو نامه اتاق اصناف در خصوص تعداد کارگر مورد نیاز

افغانی در واحد های صنفی تحت پوشش اتحادیه،  خواهشمند است

نسبت به استخراج اطلاعات لازم در این خصوص  اقدام و نتیجه را به

اتحادیه اعلام فرمائید .

 

                                                                                        و من ا... التوفیق

رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی