بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف، مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

با سلام

  احتراماً، نامه معاونت نظارت براماکن عمومی پاوافاتب مبنی بر نظارت بیشتر

بر عدم تولید و توزیع نمادهای تبلیغی و تبشیری گروه های انحرافی به شرح

ذیل به اطلاع می رساند .

                                                                                                 و من ا... التوفیق

                                                                                           رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی