بخشنامه در خصوص حفظ حرمت ماه رمضان ( تاریخ درج : ۱۴ تیر ۱٣۹۴ )

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

با سلام

 احتراماً، بدینوسیله تصویر نامه اتاق اصناف در خصوص اجرای موارد مربوط به

ماه مبارک رمضان به شرح ذیل به اطلاع می رساند .

 

                                                                                            و من ا... التوفیق

                                                                                    رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی