بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

با سلام

  احتراماً، 4 برگ دستورالعمل مورد توافق فی مابین سازمان امور مالیاتی و

اتاق اصناف در خصوص تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد

سال 93 صاحبان مشاغل به شرح ذیل به اطلاع می رساند .

 

                                                                                                 و من ا... التوفیق

                                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی