بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

  احتراماً بخشنامه اماکن مبنی بر فرصت طلبی افراد سودجو نسبت به خرید

و فروش پایان نامه ها و مقاله های علمی به شرح ذیل به اطلاع می رساند .

 

                                                                                                  و من ا... التوفیق

                                                                                         رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی