بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

سلام علیکم

  احتراماً، نامه مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص

الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه قیمت واحد کالا

یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب به شرح ذیل به اطلاع می

رساند .

 

                                                                                          و من ا... التوفیق

                                                                               رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی