بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

باسلام

  احتراماً، نامه سازمان امور مالیاتی  در خصوص آگاهی  اعضاء در مقابله با 

افراد سودجو و کلاهبردار که با جعل سربرگ مکاتبات سازمان امور مالیاتی

اقدام به ارسال نامه به مؤدیان مالیاتی می کنند به شرح ذیل به اطلاع  

می رساند.

 

                                                                                                 و من ا... التوفیق

                                                                                       رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی