بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

  بدینوسیله متن نامه اتاق اصناف تهران در خصوص تمدید مهلت تسلیم

اظهارنامه مالیاتی دوره زمستان 93 تا پایان فروردین 94 به شرح ذیل به اطلاع

می رساند.

                                                                                                 و من ا... التوفیق

                                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی