بسمه تعالی

عده ای در پی ایجاد تشنج صنفی هستند 

احمد ابوالحسنی با اشاره به مجمع تعاونی لیتوگرافان تهران که در روز

  چهارشنبه برگزار شده بود گفت: در این جلسه تیپ اساسنامه وزارت تعاون

به تصویب عمومی اعضا رسید .

 به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران ،رئیس اتحادیه لیتوگراف 

تهران با اشاره به اساسنامه های وزارت تعاون گفت : در کل یک اساسنامه در

وزارت تعاون داریم ، یا اساسنامه توسط تعاونی بدون تغییر می ماند و یا 

برخی از بخش های اساسنامه بنا به نیاز تعاون مربوطه افزوده می شود .


وی با انتقاد از مطالب منتشر شده در فضای مجازی گفت : متأسفانه برخی 

افراد در فضای مجازی توهین و افتراهایی زده اند که باید بگویم دوره این 

مسایل به پایان رسیده است و اهالی و دست اندرکاران صنف لیتوگراف و 

صنعت چاپ اکنون بسیار آگاه تر از همیشه هستند و دوره این افراد و بازی 

های پلیدشان به پایان رسیده است .

وی افزود : عده ای گفته اند که سه اتحادیه صنفی با هم اختلاف دارند که 

باید بگویم کاملاً در اشتباه هستند ، بحث تداخل صنفی برابر قانون نظام 

صنفی ایران بوده و تنظیم شده است ، اتحادیه لیتوگراف باید از سوی سازمان 

اصناف کشور مورد پیگیری و پاسخگویی قرار گیرد . 

رؤسای هر سه اتحادیه در طول هفته بارها با هم در تماس و همکاری هستند

اما این بنای اجحاف به حق و حقوق صنفی هیچیک نبوده و نیست .

ابوالحسنی یادآور شد : دکتر حسابی مثال جالبی دارد که می گوید افراد 

بسیار ضعیف غوغا سالاری می کند که بگویند ما هستیم عده ای بدنبال 

سیاه نمایی و متشنج نشان دادن جو صنفی اتحادیه های تهران هستند که 

باید بگویم تیرشان به سنگ خورده است .