بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

  طبق توافق بین اتحادیه و شرکت ایرانگردی مارکوپولو بابت تورهای ایام عید

جهت ثبت نام با اتحادیه هماهنگی گردد.

                                                                                                                            و من ا... التوفیق

                                                                                             رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی