بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

با سلام

  احتراماً، گوشه ای ار خدمات و فعالیتهای شرکت آتیه سلامت ایرانیان بابت خدمات دندانپزشکی به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                                                                   و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی