اعلام تعرفه نرخ لیتوگرافی ( تاریخ درج : ۱٧ دی ۱٣۹٣ )

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء لیتوگراف اتحادیه

 

باسلام

  بدینوسیله تعرفه نرخ لیتوگرافی را جهت اجرا به شرح ذیل به اطلاع اعضاء محترم می رساند.

                                                                                             و من ا... التوفیق

                                                                                  رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی

در مورخ 93/09/10 پیرو تصمیم اتحادیه لیتوگرافان جلسه کارگروه بررسی هزینه ها ی تولید متشکل از

کارشناسان وریاست اتحادیه برگزاروطی بررسی،قیمت پایه تهیه وتولید پلیت وخدمات جانبی تعیین وبه شرح ذیل اعلام میگردد.


ردیف

شرح

قیمت

1

پلیت 1ورقی   

120/000 ریال

2

پلیت2ورقی

200/000 ریال

3

پلیت4/5 ورقی

400/000 ریال


نرخ کلیه خدمات جانبی اعم از فرم بندی ،اصلاح وکنترل فایل،اسکن و..........براساس توافق با مشتری است.

این مصوبه از تاریخ93/10/21 لازم الاجرا است.

                                                                                     هیئت مدیره اتحادیه لیتوگرافان تهران