بسمه تعالی

اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهروپلاک و چاپ اسکرین

با عرض سلام

   طبق توافق نامه بین اتحادیه ، ارشاد و دانشکده چاپ هر شخصی که از طرف اتحادیه

به دانشکده چاپ معرفی شود 50% هزینه آن را ارشاد پرداخت خواهد کرد لازم به ذکر

است فقط افرادی که از طرف اعضاء صنف معرفی شوند با تأئید اتحادیه قابل قبول بوده و

همچنین رشته هایی که می توان در آن ثبت نام کرد به شرح ذیل به اطلاع می رساند .

 

                                                                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی