بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف،مهروپلاک و چاپ اسکرین

با سلام

  احتراماً، نامه ریاست محترم مرکز اصناف و بازرگان ایران جناب آقای نکوئی مهر را در

خصوص ثبت درخواست خرید مواد اولیه واحدهای صنفی در سامانه بهین یاب را به

اطلاع اعضاء محترم می رساند .

                                                                                        و من ا... التوفیق

                                                                               رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی