بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

با سلام

  احتراماً، دستورالعمل اداره اماکن در خصوص اقدامات واحد های صنفی در رابطه با

پیشگیری و مبارزه با سرقت به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی