تعیین حقوق سال 90 ( تاریخ درج : ۱٧ فروردین ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی

 

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند:


   احتراماً، دستور العمل افزایش حقوق سال 1390 به شماره 122518 مورخه 23/12/1389 وزارت کار و امور اجتماعی قابل مشاهده در سایت وزارت موصوف به نشانی اینترنتی www.mlsa.gov.ir به شرخ زیر جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم اعلام می گردد . 

م

یزان حداقل حقوق و مزایای سال 1390

 

حداقل دستمزد

 

110/100ريال

 

حداقل حقوق ماهیانه ( 30 روزه )

 

3/303/000 ريال

 

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ( بن کارگری )( ماهیانه )

 

280/000 ريال

 

کمک هزینه مسکن ( ماهیانه )

 

100/000ريال

 

کمک هزینه عائله مندی ( حق اولاد ) برای هر فرزند ( ماهیانه )

330/300ريال

 

حقوق یک ساعت کاری عادی با حداقل مزد

 

15/014 ريال

حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حداقل مزد

21/020 ريال

پایه سنواتی ( روزانه )

2/000 ريال

 

توضیح اینکه :

1-    از اول سال 1390 سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه 6% به اضافه روزانه 3040 ريال افزایش می یابد .

2-    کمک هزینه عائله مندی ( حق اولاد ) منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه :

الف ) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد .

ب ) سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد . ( مطابق ماده 86 قانون تأمین اجتماعی )

بخشنامه مزدسال جاری و دستورالعمل های تبعی آن ، در درگاه اینترنتی ( وب سایت ) وزارت کار و امور اجتماعی به نشانی www.irimlsa.ir  در دسترس قرار داده شده است .  

                                                                                          

                                                                              و من ا... التوفیق

                                                      رئیس اتحادیه حسن قاسمی