بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

با سلام

  بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس نامه معاونت محترم نظارت بر اماکن

عمومی پلیس امنیت ملی تهران بزرگ در صورت مشاهده سوء استفاده

احتمالی افراد معاند نظام نسبت به چاپ و انتشار عکس و اعلامیه و آرم

گروهک تروریستی داعش بر روی جلد کتابها و البسه و پوشاک در سطح شهر

موضوع به اطلاع مأمورین اداره اماکن گزارش داده شود.

                                                                                                و من ا... التوفیق

                                                                                     رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی