بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

  بدینوسیله تصویر نامه  سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تکالیف و

الزامات واحد های صنفی نسبت به رعایت قوانین و مقررات جاری به

شرح ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                                         رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی