بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 با سلام

  بدینوسیله بخشنامه اداره امور مالیاتی در خصوص راه اندازی سایت اداره مالیاتی که

حاوی آخرین اطلاعیه ها ،راهنماها،بروشورهای مالیاتی می باشدبه شرح ذیل به اطلاع

اعضاء محترم می رساند.

                                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                                          رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی