کمک به رزمندگان غزه ( تاریخ درج : ۲۵ مرداد ۱٣۹٣ )

بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

با سلام

  احتراماً، متن بخشنامه اتاق اصناف و سازمان بسیج اصناف تهران در خصوص کمک به

تسلیح رزمندگان غزه رابه اطلاع اعضاء محترم اتحادیه می رساند.

                                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                                       رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی