بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

بدینوسیله دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص عدم چاپ

تصاویر شخصیتهای کارتونی غربی بر روی لوازم التحریر و البسه به شرح ذیل

به اطلاع می رساند . ضمناً، جهت مشاهده تصاویر فوق به سایت وزارت

فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمائید .

                                                                         

                                                           و من ا... التوفیق


                                                            رئیس اتحادیه- احمد ابوالحسنی