بسمه تعالی

 

قابل توجه کلیه اعضاء اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

  احتراماً، نامه معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی بابت نحوه بازدید  و بررسی

مأمورین محترم اماکن از واحد های صنفی را به شرح ذیل به اطلاع اعضاء محترم

می رساند .

                                                                                                                                     ومن ا... التوفیق

                                                                                                                     رئیس اتحادیه- احمد ابوالحسنی