همکار محترم :

باسلام متن 24 بندی ابلاغیه سیاست های مقاومتی به همراه 11 فرمان اجرایی ریاست محترم جمهوری به شرح ذیل اعلام می گردد.