بسمه تعالی
 
باسلام و احترام ،
    عین بخشنامه شماره 250/6884/د مورخ 1392/12/13 ریاست محترم امور مالیاتی شهر تهران که طی نامه شماره 2/34666 ج مورخ 92/12/20 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران ابلاغ گردیده است را جهت بهره برداری به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند.  
 

و من ا... التوفیق 

                                                         رئیس اتحادیه احمد ابوالحسنی