درخواست ارائه کارت شناسائی از بازرسان ( تاریخ درج : ۲۴ اسفند ۱٣۹۲ )

 

بسمه تعالی
 
      باسلام و احترام، متن نامه شماره 8/07/01/1730/12049 مورخ 92/12/7مدیریت بازرسی و نظارت اصناف ابلاغی از طریق اتاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران را به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند :از آنجا که اخیراً افرادی در قالب بازرس سازمان تعزیرات یا بازرسی و نظارت اصناف به واحد های صنفی مراجعه و پس از بازرسی با شگردهای خاصی از متصدیان اقدام به اخاذی می نمایند ، خواهشمند است از آنها در خواست ارائه کارت شناسائی معتبر نمائید و همچنین از پرداخت هر گونه وجه و کالا به هر عنوان که غیر قانونی می باشد امتناع ورزید و در صورتی که شناخت بازرسان جهت متصدیان محرز نگردید با شماره تلفن های     4-77623933 تماس حاصل فرمائید. 
 

 

 

ومن ا... التوفیق

 

 

                                                                                                                                                                         رئیس اتحادیه – احمد ابوالحسنی