بسمه تعالی

 با سلام و احترام ،

     عین بخشنامه شماره 31501 / 2 ج مورخ 19/11/92 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران در خصوص برگزاری دوره جدید آموزش قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر به اطلاع کلیه همکاران عضو اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند .

     مقتضی است در صورت تمایل نسبت به ثبت نام و شرکت در دوره مذکور اقدام فرمائید .

  ضمناً، اعضاء حقیقی و فاقد کنتور برق سه فاز بالای 50 آمپر تا این تاریخ مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند.

 

  و من ا... التوفیق

                                                                                                                                رئیس اتحادیه حسن قاسمی