بسمه تعالی

 باسلام و احترام ،

      عین نامه شماره 24413/373/وهـ مورخ 9/9/92مجمع امور صنفی در خصوص بزرگترین همایش شیعیان جهان در کربلا و نجف اشرف را جهت آگاهی به اطلاع اعضاء محترم تحت پوشش اتحادیه می رساند .

      امید است با اهداء کمکهای خود مسئولین امر را در این همایش عظیم یاری فرمائید./ج

 

                                                                                                    و من ا... التوفیق

 

                                                                                         رئیس اتحادیه - حسن قاسمی