بسمه تعالی

 

باسلام و احترام عین نامه شماره 57/1/366 مورخ 92/7/20 معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران را جهت اطلاع و اقدام لازم به آگاهی اعضاء محترم تحت پوشش اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند.

                                                                                  و من ا... التوفیق

                                                                                              رئیس اتحادیه - حسن قاسمی