بسمه تعالی

با سلام و احترام به اطلاع همکاران محترم می رساند:

براساس نامه شماره 134/92/85660 مورخ 92/6/27 مدیر کل محترم دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به ممنوعیت چاپ ، توزیع و فروش :

1- تصاویر شخصیت های کارتونی و اساطیری بیگانه

2- طرح ها، علائم ، نشانه ها و تصاویر مروج فرهنگ بیگانه شامل ترویج و پرورش حیوانات ، مروج بد حجابی و برهنگی ، تبلیغ هر گونه مرام و مسلک ، فرقه ها ،گروه ها و جریان های فکری منحرف و معاند

3- کلمات و نوشتار مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی

مقتضی است به منظور جلوگیری از اشاعه فرهنگ بیگانه از سوی افراد سودجو قبل از هر گونه اقدام چاپی براخذ یا رؤیت مجوز مربوطه ، تأکیداً دقت لازم را مبذول فرمائید.

ضمناً، نمونه هائی از موارد فوق الذکر در اتحادیه موجود است که در صورت نیاز ارائه خواهدشد.

                                                                                                     و من ا... التوفیق

                                                                                                رئیس اتحادیه - حسن قاسمی