بسمه تعالی

قابل توجه همکاران محترم


          با سلام و احترام و استناد به نامه شماره 2940/ 42/ 892 مورخه 6/9/89 مدیر کل محترم کار و امور اجتماعی و دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تهران و همچنین ابلاغیه شماره 34899/89/117 مورخه 27/11/89 سازمان بازرگانی استان تهران در خصوص معرفی متقاضیان تسهیلات طرحهای مربوط به گسترش بنگاههای اقتصادی کوچک زود بازده و کار آفرین ، از متصدیان محترم واحد های صنفی که دارای شرایط زیر می باشند ، خواسته می شود تا نسبت به اعلام تقاضای مربوطه اقدام نمایند.

1-    فعال و فاقد سابقه چک برگشتی و معوقه بانکی باشند.

2-    دارای تعهد اشتغال حداقل 5 نفر باشند.                                                            

                                    و من ا... التوفیق

رئیس اتحادیه حسن قاسمی